เมื่อคุณสั่งสินค้าจากเอ็มมีเน้นซ์แล้ว คุณสามารถเลือกสถานที่ส่ง/รับสินค้าได้ด้วยตนเอง ดังต่อไปนี้

  1. ส่งตรงถึงที่บ้าน/ที่ทำงาน
  • ใส่รายละเอียดที่อยู่ให้ครบถ้วน เช่น ชื่ออาคาร ชื่อหมู่บ้าน ซอย ชั้น พร้อมเบอร์โทรศัพท์ หากคุณไม่สะดวกรับสินค้าเอง คุณสามารถแจ้งพนักงานขนส่งเพื่อให้ฝากสินค้าไว้กับบุคคลอื่นแทนได้
  1. รับสินค้าด้วยตนเองที่สำนักงานใหญ่
  • การเข้ามารับสินค้าที่บริษัท ลกค้าจะต้องทำการสั่งซื้อ โอนชำระเงินให้เสร็จตามขั้นตอนก่อน แล้ว ติดต่อแจ้งนัดวัน เวลาที่จะเข้ามารับสินค้าที่สำนักงานใหญ่ ผ่านทาง Live Chat หน้าเว็บไซต์ หรือ โทร. 02-910-1255 ได้เลยค่ะ

ระยะเวลาการจัดส่งสินค้า

            ระยะเวลาในการจัดส่งสินค้าขึ้นอยู่กับระยะเวลาในการโอนชำระค่าสินค้า โดยจะตัดรอบบิลการโอนชำระทุกวันเวลา 13:30 เพื่อดำเนินการเปิดบิลจัดของในวันนั้น และสินค้าจะถูกจัดส่งให้ทางขนส่งในวันถัดไป หากโอนชำระค่าสินค้าหลัง 13:30 จะดำเนินการเปิดบิลจัดของในวันรุ่งขึ้น และสินค้าจะถูกจัดส่งให้ทางขนส่งภายใน 2 ทำการ กรณีทำการสั่งซื้อในวันศุกร์ สินค้าจะถูกจัดส่งให้ทางขนส่งในวันจันทร์ ตามกำหนดเวลาข้างต้น

  • พื้นที่กรุงเทพและปริมณฑล จัดส่งผ่านทางแมสเซ็นเจอร์บริษัท และขนส่งไปรษณีย์ไทย (ขึ้นอยู่กับรายการสินค้าและน้ำหนักของสินค้า)
  • พื้นที่ต่างจังหวด จัดส่งผ่านทางขนส่งเอกชน (Inter Express Logistics)